dijous, 24 de març de 2011

Reportatge Can Vies

Al marge del rail

Una pinzellada a la història recent d’un espai que duu 14 anys ‘okupat’

Al costat d’allà on les vies de l’estació de Sants es descobreixen, al nº42 del carrer Jocs Florals, es troba una edifici farcit de murals reivindicatius entre els que sobresurt una petita torreta. Es tracta del Centre Social Autogestionat (CSA) Can Vies. Construït el 1879 com a magatzem de les vies, arribaria a ser una escola després que els obrers se’l quedessin com a seu social. L’any 42 Franco hi va construir la capella, on el Sindicat Vertical del Règim duria a terme les seves activitats. Des del 1997 és un edifici okupat.